Zásady používania cookies na webových stránkach www.ucb.sk (Webové stránky)

 

Čo je cookie?

"Cookie" je malé množstvo dát, pozostávajúce z informácií v textovom reťazci, ktoré webové stránky prenesú do webového prehliadača na pevnom disku Vášho počítača, buď na prechodnú dobu po dobu, kedy si prezeráte danú stránku, alebo na dobu dlhšiu v závislosti od typu cookie . Cookies majú celý rad funkcií (vrátane toho, že medzi ďalšími užívateľmi danej stránky rozpoznajú práve Vás, prípadne uchovávajú určité informácie o Vás, napríklad Vaše preferencie) a sú používané väčšinou webových stránok preto, aby stránky boli užívateľsky priateľskejšie.

Každá cookie je unikátny pre Váš webový prehliadač a obsahuje informácie, ktoré môžu, ale nemusia byť anonymné. Cookie bude spravidla obsahovať meno domény, z ktorej cookie pochádza, životnosť danej cookie a jej hodnotu (zvyčajne vo forme náhodne generovaného unikátneho čísla).

 

Druhy cookies

Základné druhy cookies, ktoré môžu webové stránky používať, sú popísané nižšie:

 

Relačné (nevyhnutné, session) cookies

Tieto prechodné cookies zostávajú vo Vašom webovom prehliadači len po dobu Vašej návštevy na danej webovej stránke a sú zmazané väčšinou v okamihu, keď webový prehliadač zatvoríte.

 

Dlhodobé (persistent) cookies

Tento druh cookies zostáva vo Vašom webovom prehliadači aj potom, čo prehliadač zatvoríte, niekedy rok aj dlhšie (konkrétne dĺžka je závislá na životnosti danej cookie). Dlhodobé cookies sú používané tam, kde správca webových stránok potrebuje vedieť, kto ste, dlhšie než po dobu jednej návštevy daných webových stránok (napr. pre zapamätanie Vášho prihlasovacieho mena či Vášho nastavenia webových stránok).

 

Funkčné cookies

Funkčné cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Zahŕňajú cookies, ktoré si pamätajú predchádzajúce akcie (napr. zadaný text) pri pohybe späť na predchádzajúcu stránku v rámci jednej návštevy. Pokiaľ s použitím funkčných cookies nesúhlasíte, môže to mať vplyv na riadne fungovanie webových stránok či jej častí.

 

Analytické/výkonnostné cookies

Analytické/výkonnostné cookies umožňujú rozpoznať a určiť počet návštevníkov našich stránok a pomôcť nám porozumieť tomu, ako návštevníci používajú webové stránky tým, že okrem iného poskytujú informácie o tom, ktoré časti boli navštívené, ako dlho a prípadne či sa objavili nejaké problémy. Toto pomáha pri zlepšovaní fungovania webových stránok (napr. zabezpečenie toho, aby ste našiel/našla to, čo hľadáte, ešte ľahšie). Výkonnostné cookies nie sú určené na to, aby Vás identifikovali ako jednotlivca. Všetky údaje sú zhromažďované v agregovanej (hromadnej) forme.

 

Cookies prvej strany (first-party cookies)

Tieto prechádzajú do Vášho prehliadača priamo z webových stránok, ktoré prehliadate. Je Vám priradená unikátna identita pre sledovanie Vašej cesty prostredím webových stránok. Prevádzkovatelia webových stránok často používajú cookies prvej strany pre potreby správy návštevy a rozpoznanie.

 

Cookies tretích strán (third-party cookies)

Webové stránky taktiež umiestňujú cookies, ktoré môžu byť rozpoznateľné pre webové stránky tretích strán (napr. Google, ktorý je naším poskytovateľom analytických služieb). Takéto cookies tretej strany sú na webových stránkach umiestnené partnerskými stranami. Sledujú Vaše návštevy rôznych webových stránok, na ktorých majú inzerciu. Prevádzkovateľ webových stránok nemá kontrolu nad týmito cookies tretích strán.

 

Cookies používané na týchto Webových stránkach

Tabuľka nižšie obsahuje informácie o cookies používaných na našich Webových stránkach, vrátane informácií o tom, ako je zakázať a možný vplyv zákazu na fungovanie Webových stránok. Ak by ste mal/a záujem o viac informácií o tom, ako spravovať určité druhy cookies, vrátane ich kontroly a vymazania, navštívte, prosím, stránky www.aboutcookies.org (prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webových stránok www.ucb.sk).

FUNKČNÉ COOKIES

Popis

Cookies nevyhnutné pre fungovanie Webových stránok (napr. pri Vašom nastavení cookies musíme použiť cookie, ktorá si bude Vaše nastavenie pamätať a bude fungovanie Webových stránok riadiť Vaším nastavením)

Druh & hostiteľ

Cookies prvej strany

Trvanie

Relačné cookies (vymazané z Vášho zariadenia po opustení Webových stránok)

Ako zakázať

Ak chcete naše Webové stránky využívať, nemôžete ich zakázať.

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

Tieto cookies sú nevyhnutné a nemôžu byť zakázané bez toho, že by Vám bolo bránené v ďalšom užívaní Webových stránok.

COOKIES PRE COOKIE BANNER

Popis

Táto cookie je umiestnená do Vášho prehliadača potom, čo odsúhlasíte použitie cookies prostredníctvom vyskakovacieho okna/banneru vyveseného na Webových stránkach. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa okno/banner objavoval zakaždým, keď navštívite Webové stránky.

Druh & hostiteľ

Cookies prvej strany

Trvanie

Dlhodobá cookie (12 mesiacov)

Ako zakázať

Cookies prvej strany je možné zakázať v nastavení Vášho prehliadača (pozrite sa na funkciu "Pomoc")

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

Vyskakovacie okno/banner o použití cookies sa objaví vždy, keď navštívite Webové stránky, aj keď ste už svoje preferencie ohľadom použitie cookies v minulosti vyjadrili.

GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Popis

Google Analytics cookies sú analytické/výkonnostné cookies, ktoré nám umožňujú zhromažďovať anonymné informácie o návštevníkoch našich Webových stránok a ich využívanie. Tieto cookies nám povedia, koľko návštevníkov užíva naše Webové stránky, časy a trvanie návštev, rovnako ako poskytujú informácie o tom, ako sa návštevníci po Webovej stránke pohybujú. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať fungovanie našich Webových stránok. Tieto informácie sú anonymné a neobsahujú žiadne osobné údaje.

Informácie zhromažďované Google Analytics cookies na našich Webových stránkach sú predávané a následne ukladané na serveroch spoločnosti Google v súlade s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Pre viac informácií navštívte http://www.google.com/analytics/ learn / privacy.html (prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webových stránok www.ucb.sk).

Druh & hostiteľ

Cookies prvej strany

Trvanie

Relačné a dlhodobé cookies

__utmc: relačná cookie, ktorá rozpozná, kedy bolo okno prehliadača zatvorené (životnosť iba po dobu Vašej návštevy Webových stránok);

__utma: dlhodobá cookie obsahujúca informácie o Vašej náhodne generovanej unikátnej identite; táto cookie je aktualizovaná vždy, keď sú informácie odosielané do Google Analytics (životnosť po dobu 2 rokov od vzniku/aktualizácie);

__utmb: dlhodobá cookie určená na rozpoznanie nových návštev; táto cookie je aktualizovaná vždy, keď sú informácie odosielané do Google Analytics (životnosť počas 30 minút od vzniku/aktualizácie);

__utmz: dlhodobá cookie ktorá pomáha zistiť, akou cestou ste sa na naše Webové stránky dostal/a, napríklad odkaz, vyhľadávanie a podobne (životnosť po dobu 6 mesiacov od vzniku/aktualizácie)

Ako zakázať

Z Google Analytics sa môžete odhlásiť prostredníctvom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webových stránok www.ucb.sk).

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

Ak zakážete tieto cookies, nebude Vaše používanie našich Webových stránok zahrnuté do štatistík, ktoré využívame k zlepšovaniu našich Webových stránok. Fungovanie Webových stránok nebude dotknuté.

 

 

Správa cookies

S výnimkou funkčných cookies je umiestnenie cookies do Vášho zariadenia možné len s Vašim súhlasom. Máte právo svoj súhlas s použitím týchto cookies kedykoľvek odvolať tým, že zakážete všetky alebo len niektoré druhy cookies. Majte však na pamäti, že odvolanie súhlasu prostredníctvom zákazu určitej kategórie alebo kategórií cookies nevymaže už existujúce cookies z Vášho prehliadača. Toto je potrebné urobiť zvlášť z Vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov má vo svojich východiskových nastaveniach uvedený súhlas s použitím cookies, čo však môžete zmeniť. Pozrite sa, prosím, na funkciu "Pomoc" Vášho webového prehliadača.

UCB nemôže byť zodpovedná za žiadne dôsledky vyplývajúce z obmedzeného prístupu k našim službám v dôsledku toho, že ste v minulosti vymazal/a či odmietol/odmietla určité cookies.