Vitajte v UCB Slovenská republika

Spoločnosť UCB, so sídlom v Bruseli, je jednou z popredných biofarmaceutických firiem v celosvetovom meradle. Po celom svete zamestnáva viac ako 7 600 zamestnancov. V roku 2019 dosiahla spoločnosť obrat vo výške 4,9 miliardy eur; významnú časť prostriedkov získaných predajom svojich prípravkov každoročne venuje na výskum a vývoj nových originálnych liekov. Zameriava sa predovšetkým na lieky slúžiace na liečbu porúch centrálneho nervového systému, chorôb imunitného systému, zápalových ochorení a alergických chorôb dýchacích ciest. Jej cieľom je uvádzať na trh krajín celého sveta inovatívne lieky a stále nové riešenia, a prispievať tak k predĺženiu a skvalitneniu života ich obyvateľov.

O nás

Spoločnosť UCB sa sústreďuje na výskum a vývoj, výrobu a distribúciu liekov určených na liečbu
- závažných ochorení centrálneho nervového systému (vrátane epilepsie a Parkinsonovej choroby)
- alergických ochorení dýchacích ciest (vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc)
- autoimunitných ochorení (vrátane reumatoidnej artritídy, psoriatickej artritídy a ankylozujúcej spondyloartropatie)

Kontakty

Produkty

V produktoch spoločnosti UCB sa kombinujú poznatky biológie a chémie; sú založené na odborných poznatkoch jednak malých, chemicky pripravených molekúl, jednak molekúl veľkých, vytváraných na báze protilátok.

Dôležité linky