Vitajte v UCB Slovenská republika

Čokoľvek robíme, vždy sa na začiatku pýtame samých seba „Čím ešte môžeme prispieť k zlepšeniu života pacientov so závažnými ochoreniami?

V záujme pacientov je pre nás nevyhnutné úzko spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami, ktoré nám poskytujú neoceniteľné a odborné znalosti na nachádzanie riešení, ktoré zlepšujú životy pacientov a ich liečbu. Táto spolupráca doposiaľ umožňovala významné inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti a taktiež pozitívne zmeny týkajúce sa kvality života viacerých pacientov.


Pri tejto spolupráci sa usilujeme o udržanie vysokých etických štandardov a integrity. Pevne veríme, že nespochybniteľná transparentnosť našej finančnej spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi je dôležitá pre zvýšenie dôvery zo strany našich pacientov. Pacient potrebuje vedieť, že lekár sa pri odporúčaní, predpisovaní a podávaní vhodnej liečby a starostlivosti, opiera iba o klinické dôkazy a skúsenosti.

Ako člen EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií) sa zaväzujeme spĺňať požiadavky na transparentnosť podľa Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania a v súlade s ním aj oznamovať prevody hodnôt pre kľúčových hráčov v oblasti zdravotníctva.

Ak máte nejaké otázky ohľadom iniciatívy za transparentnosť alebo reportov o transparentnosti, kontaktujte prosím TransparencySlovakia@ucb.com

Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie poskytnutých plnení (hodnôt) Príjemcom má za cieľ vykazovať plnenie (peňažné i nepeňažné) poskytované zdravotníckym odborníkom/zariadeniam (HCP/HCO), s ktorými naša spoločnosť spolupracuje /má nadviazané vzťahy, v súlade s účelom a ustanoveniami príslušných kódexov a právnych predpisov. Jednotliví Príjemcovia vyjadrili súhlas so zverejnením, ktorý bol daný za účelom zaistenia súladu s príslušnými kódexmi a právnymi predpismi, ku ktorých dodržovaniu sa naša spoločnosť zaviazala.

Takéto zverejnenia nedávajú návštevníkom našich webových stránok alebo národných platforiem univerzálne povolenie k ďalšiemu spracovaniu údajov týchto zdravotníckych odborníkov.

Aby ste mohli správne porozumieť nami vykazovaným údajom publikovaným na týchto webových stránkach, preštudujte si metodickú poznámku, ktorá podáva vysvetlenie významu a obsahu vykazovaných poskytnutých plnení (hodnôt).