Vitajte v UCB Slovenská republika

Zásady používania cookies Webové stránky ucb.sk

V týchto Zásadách používania cookies nájdete informácie o cookies používaných na webových stránkach ucb.sk (ďalej iba „Webové stránky“). Tieto Webové stránky sú prevádzkované priamo alebo v mene UCB s.r.o., organizačná zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1 (UCB, my, nás, nám alebo nami).

Tieto Zásady používania cookies platia pre všetky webové podstránky, ktoré tvoria súčasť týchto Webových stránok. V týchto Zásadách používania cookies sa dozviete viac o:

 1. Čo sú to cookies a prečo ich UCB používa.
 2. Ako môžete cookies spravovať.
 3. Informácie o rôznych typoch cookies, rovnako ako prehľad cookies, ktoré sú používané na týchto Webových stránkach.

UCB si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto  Zásady používania cookies upraviť. V takom prípade bude na Webovej stránke zverejnené upozornenie, ktoré bude obsahovať všetky dôležité zmeny.

So všetkými osobnými údajmi získanými UCB prostredníctvom cookies bude zaobchádzané tak, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov užívateľa Webových stránok (Zásady ochrany osobných údajov).

Zásady ochrany osobných údajov sú prístupné na tomto odkaze [HN(SCR1] a dozviete sa v nej viac o:

 1. Kto sme a ako sa s nami spojiť.
 2. Dôvody našich Zásad ochrany osobných údajov.
 3. Dôvody, prečo spracovávame Vaše osobné údaje a právny základ v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a príslušné lehoty uchovávania Vašich osobných údajov.
 4. Aké sú Vaše práva súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame a ako môžete svoje práva využiť (vrátane práva na prístup, opravu a námietku proti priamemu marketingu, rovnako ako v určitých prípadoch, práva na vymazanie a prenos Vašich osobných údajov a práva na námietky proti nemarketingovému spracúvaniu či obmedzenia takéhoto spracúvania).
 5. Ďalšie informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi (vrátane zdieľania a uchovávania).

 

1. Čo je cookie?

"Cookie" je malé množstvo dát, pozostávajúce z informácií v textovom reťazci, ktoré webové stránky prenesú do webového prehliadača na pevnom disku Vášho počítača, buď na prechodnú dobu, kedy si prezeráte danú stránku (relačné/nevyhnutné, session/cookies) alebo na dobu dlhšiu, v závislosti od typu cookie (dlhodobé/persistent/cookies). Cookies majú celý rad funkcií (vrátane toho, že medzi ďalšími užívateľmi danej stránky rozpoznajú práve Vás, prípadne uchovávajú určité informácie o Vás, napríklad Vaše preferenčné nastavenia webových stránok) a sú používané väčšinou webových stránok preto, aby stránky boli užívateľsky priateľskejší.

 

2. Ako a prečo UCB používa cookies?

Umiestnenie určitých cookies Webovými stránkami je nevyhnutné pre riadne fungovanie Webových stránok (tzv. funkčné cookies) za účelom získavania štatistických dát a analýzy využitia a prevádzky Webových stránok.

Radi by sme tiež používali niekoľko ďalších typov cookies, tzv. voliteľných cookies, na účely uvedené v bode 5. Keď navštívite Webové stránky, opýtame sa Vás, či súhlasíte s používaním týchto cookies, a podobných technológií za účelom popísaným v týchto Zásadách používania cookies.

 

3. Správa cookies

Váš súhlas s umiestnením voliteľných cookies (teda iných ako funkčných cookies) je dobrovoľný. Pokiaľ s použitím voliteľných cookies nesúhlasíte, nebudeme ich do Vášho zariadenia umiestňovať. Máte právo svoj súhlas s použitím týchto cookies kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia Vášho prehliadača alebo ako je popísané nižšie v časti 5. Ak by ste mal/a záujem o viac informácií o tom, ako spravovať určité druhy cookies, vrátane ich kontroly a vymazania, navštívte, prosím, stránky www.aboutcookies.org.

Myslite na to, že odvolanie súhlasu pomocou zákazu určitej kategórie alebo kategórií cookies nevymaže už existujúce cookies z Vášho prehliadača. Toto je potrebné urobiť osobitne z Vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov má vo svojich východiskových nastaveniach uvedený súhlas s použitím cookies, čo však môžete zmeniť. Pozrite sa, prosím, na funkciu "Pomoc" Vášho webového prehliadača.

Ak zakážete cookies, ktoré používame, môže to ovplyvniť Vašu skúsenosť s našimi Webovými stránkami.

 

4. Druhy cookies

Základné druhy cookies, ktoré môžu webové stránky používať, sú popísané nižšie:

 • Relačné (nevyhnutné, session) cookies

Tieto prechodné cookies zostávajú vo Vašom webovom prehliadači len počas doby Vašej návštevy na danej webovej stránke a sú vymazané väčšinou v okamihu, keď webový prehliadač zatvoríte.

 • Dlhodobé (persistent) cookies

Tento druh cookies zostáva vo Vašom webovom prehliadači aj po tom, čo prehliadač zatvoríte, niekedy rok, niekedy aj dlhšie (konkrétna dĺžka závisí od životnosti danej cookie). Dlhodobé cookies sú používané tam, kde správca webových stránok potrebuje vedieť kto ste, dlhšie ako po dobu jednej návštevy daných webových stránok (napr. pre zapamätanie Vášho prihlasovacieho mena či Vášho nastavenia webových stránok).

 • Funkčné cookies

Funkčné cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Pre viac informácií sa pozrite vyššie na časť 2.

 • Analytické/výkonnostné cookies

Analytické/výkonnostné cookies nám umožňujú rozpoznať a určiť počet návštevníkov našich stránok a pomôcť nám porozumieť tomu, ako návštevníci používajú Webové stránky tým, že okrem iného, poskytujú informácie o tom, ktoré časti boli navštívené, ako dlho, a prípadne, či sa objavili nejaké problémy. Toto nám pomáha pri zlepšovaní fungovania Webových stránok (napr. zabezpečenie toho, aby ste našiel/našla to, čo hľadáte, ešte ľahšie). Výkonnostné cookies nie sú určené na to, aby Vás identifikovali ako jednotlivca. Všetky údaje sú zhromažďované v agregovanej (súhrnnej) forme.

 • Cookies prvej strany (first-party cookies)

Tieto prechádzajú do Vášho prehliadača priamo z webových stránok, ktoré prehliadate. Je Vám priradená unikátna identita pre sledovanie Vašej cesty prostredím webových stránok. Prevádzkovatelia webových stránok často používajú cookies prvej strany pre potreby správy návštevy a rozpoznanie.

 • Cookies tretích strán (third-party cookies)

Webové stránky taktiež umiestňujú cookies, ktoré môžu byť rozpoznateľné pre webové stránky tretích strán (napr. Google, ktorý je naším poskytovateľom analytických služieb). Takéto cookies tretej strany sú na Webovej stránke umiestnené partnerskými stranami. Sledujú Vaše návštevy rôznych webových stránok, na ktorých majú inzerciu. UCB ako prevádzkovateľ Webových stránok nebude mať kontrolu nad týmito cookies tretích strán.

 

5. Cookies použité na týchto Webových stránkach

Tabuľka nižšie obsahuje informácie o cookies používaných na našich Webových stránkach, vrátane informácií o tom, ako ich môžete zakázať a možný vplyv prípadného zákazu na fungovanie Webových stránok.

FUNKČNÉ cookies – UžÍvateĽské NASTAVENIE

Popis

Cookies nevyhnutné pre fungovanie Webových stránok (napr. pri Vašom nastavení cookies musíme použiť cookie, ktorá si bude Vaše nastavenie pamätať a bude riadiť fungovanie stránky s Vaším nastavením)

Druh & hostiteľ

Cookies prvej strany

Trvanie

Dlhodobé cookie, 12 mesiacov

Ako zakázať

Ak chcete naše Webové stránky využívať, nemôžete ich zakázať.

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

/

FUNKČNÉ cookies – Cookies PRE Cookie baNner

Popis

Táto cookie je umiestnená do Vášho prehliadača po tom, čo odsúhlasíte použitie cookies prostredníctvom vyskakovacieho okna/banneru vyveseného na Webovej stránke. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa okno/banner objavovalo zakaždým, keď navštívite Webové stránky.

Druh & hostiteľ

Cookies prvej strany

Trvanie

Dlhodobé cookie, 12 mesiacov

Ako zakázať

Ak chcete naše Webové stránky využívať, nemôžete ich zakázať.

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

/

VOLITEĽNÉ cookies – NA ZÁKLADE SÚHLASU – GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Popis

Google Analytics cookies sú analytické/výkonnostné cookies, ktoré nám umožňujú zhromažďovať anonymné informácie o návštevníkoch našich Webových stránok a ich využívanie. Tieto cookies nám povedia, koľko návštevníkov navštevuje naše Webové stránky, časy a trvanie návštev, rovnako ako poskytujú informácie o tom, ako sa návštevníci po Webovej stránke pohybujú. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať fungovanie našich Webových stránok. Tieto informácie sú anonymné a neobsahujú žiadne osobné údaje.

Informácie zhromažďované Google Analytics cookies na našich Webových stránkach sú odovzdávané a následne ukladané na serveroch spoločnosti Google v súlade so zásadou ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Pre viac informácií navštívte https://policies.google.com/privacy?hl=sk (Prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webovej stránky ucb.sk).

Druh & hostiteľ

Cookies tretej strany

Trvanie

Relačné a dlhodobé cookies

Pre viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google navštívte https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Pre viac informácií o používaní a typoch cookies zo strany spoločnosti Google navštívte https://policies.google.com/technologies?hl=sk

(Prosím, berte do úvahy, že tieto odkazy Vás nasmerujú mimo webovej stránky ucb.sk).

Ako zakázať

Z Google Analytics sa môžete odhlásiť prostredníctvom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (Prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webovej stránky ucb.sk).

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

Ak zakážete tieto cookies, nebude Vaše používanie našich Webových stránok zahrnuté do štatistík, ktoré využívame na zlepšovanie našich Webových stránok. Fungovanie Webových stránok nebude ovplyvnené.

VOLITEĽNÉ cookies – NA ZÁKLADe SúHLASU – VIMEO

Popis

Ak sledujete videá vložené na Webové stránky zo stránok Vimeo, prehrávač videí Vimeo umiestni do Vášho zariadenia cookies, ktoré sú nevyhnutné na prehrávanie týchto videí.

Pre viac informácií o používaní a typoch cookies zo strany Vimeo, navštívte http://vimeo.com/cookie_policy

(Prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webovej stránky ucb.sk).

Druh & hostiteľ

Cookies tretej strany

Trvanie

Pre viac informácií o používaní a typoch cookies zo strany Vimeo navštívte http://vimeo.com/cookie_policy

(Prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webovej stránky ucb.sk).

Ako zakázať

Zakázať Vimeo voliteľné (ako opak k "nevyhnutné") cookies môžete prostredníctvom http://vimeo.com/cookie_policy

(Prosím, berte do úvahy, že tento odkaz Vás presmeruje mimo webovej stránky ucb.sk).

Vplyv na fungovanie, ak sú zakázané

Ak zakážete tieto cookies, budete schopní sledovať videá Vimeo, ale UCB nedostane spätnú väzbu, ako zlepšiť budúce/ďalšie videá.