Vitajte v UCB Slovenská republika

Kontakty

Spoločnosť: UCB s.r.o., organizačná zložka
Adresa: Úprkova 4, 811 04 Bratislava 1
Zapísaná v obch. registri OS BA I, oddiel: Po, vložka č.472/B, IČO: 31747914
Zastúpená: MUDr. Zille Poliaková, MSc., Vedúci organizačnej zložky

tel: +421 2 5920 2020
e-mail: info.bratislava@ucb.com

Pre odborné informácie a bližšie údaje súvisiace s prípravkami spoločnosti UCB volajte
tel: +421 2 5920 2023
alebo píšte na
e-mail: UCBCares.SK@ucb.com

Pre nahlásenie podozrenie na nežiadúce účinky alebo sťažnosti na kvalitu prípravkov spoločnosti UCB volajte
tel: +421 2 5920 2020
alebo píšte na
e-mail: ds.cz@ucb.com

Poverenec na ochranu osobných údajov
Robert Niedermeier
Noerdliche Muenchner Strasse 47
82031 Gruenwald
Nemecko
+49 171 2440099 (Nemecko)
e-mail: DataPrivacy@ucb.com

Lokálny kontakt na ochranu osobných údajov
Nikola Hodková
mobil: +420 739 342 574 (Česko)
e-mail: DataPrivacySlovakia@ucb.com